Çepni Mahallesi, 454 ada, 24, 68, 69 nolu parsellerde plan değişikliği.

Çepni Mahallesi, 454 ada, 24, 68, 69 nolu parsellerin batısında otopark cebi planlanmasına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği (NİP 5101,2- UİP 5102,2), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.01.2015-01/14 BMK kararı ile onanmıştır. Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05/01/2015-05/02/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır. Meclis kararına ulaşmak için

05 Ocak 2015
177 kez görüntülendi