Sıklık Mevkii, 163 ada, 12 nolu parselde plan değişikliği.

Sıklık Mevki, 163 ada, 12 nolu parselde karayolu cephesinden 25 metre, diğer cephelerden 5 metre, emsal: 0.60, h.max: 11.50 metre yapılaşma koşullarında “Ticaret Alanı” olarak planlanması şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği (NİP 8325,1- UİP 5784,2), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.01.2015-01/15 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05/01/2015-05/02/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

05 Ocak 2015
185 kez görüntülendi