Kunduzhan Mahallesi, 853 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği

Kunduzhan Mahallesi, 853 ada, 1 nolu parselin “Belediye Hizmet Alanı”; olarak planlanması,imar planı ile yol akslarının yeniden düzenlenmesi, parsel üzerinde geçmekte olan BOTAŞ` a ait doğalgaz boru hattının plan üzerinde işaretlenerek hat geçen kısmın yapılaşmaya kapatılması, parselde karayolu cephesinden 25 metre, diğer cephelerinden 15 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılması, plan notlarında; “yapılaşma koşulları yapılacak tesisin niteliğine göre belediye tarafından belirlenecektir.”; ifadesi eklenecek şekilde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği (NİP 8329,1- UİP 7571,2), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.01.2015-01/13 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05/01/2015-05/02/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

05 Ocak 2015
187 kez görüntülendi