Gülabibey Mahallesi, 276 ada, 1 parsel ve 630 ada, 60 parsellerde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 276 ada, 1 parselin tamamının emsal: 4,7- y. en çok: 8 kat yapılaşma koşullarında “Sosyal Tesis Alanı”; (Özel Öğrenci Yurdu) olarak planlanması , Parselin sadece arka cephesinden 12 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılması , 630 ada, 1 parselin tamamen yolda bırakılması ve plan notlarında “Zemin kat üst yol kotuna kadar tam dolu olarak yapılacaktır.”; eklenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği (NİP Z8327,3- UİP 8328,3), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.01.2015-01/18 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05/01/2015-05/02/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

05 Ocak 2015
207 kez görüntülendi