Ayarık Mevkii, 113 pafta, 88, 709, 710, 711 ve 146 adalar dahilinde yaklaşık 40 hektarlık alanda plan değişikliği

Ayarık mevkii, 113 pafta 88,709,710,711 ve 146 adalar dahilindeki yaklaşık 40 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli nazım (NİP- 9549,1) ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planı (UİP- 9550,1), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.02.2015-02/31 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/02/2015-09/03/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

09 Şubat 2015
273 kez görüntülendi