Yavruturna Mahallesi, 1158, 1162,1160 ve 3323 adalarda plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi, 1158, 1162,1160 ve 3323 adaları kapsayan yaklaşık 1,3 ha’lık alanda plan müellifince hazırlanan; Plan notlarında; “kent meydanı olarak planlı alanda taban alanı: 0.08’i ve emsal: 0.16’ yi geçmemek ve h. serbest olmak üzere lokanta, restoran, çay bahçesi büfe vb ticari ve sosyal üniteler yer alabilir.”ibaresi yer alan; “Kent Meydanı ve yer altı otopark” şeklindeki 1/5000 nazım (NİP-9547,1) ve 1/1000 uygulama İmar planı (UİP- 9548,1), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.02.2015-02/36 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/02/2015-09/03/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

09 Şubat 2015
160 kez görüntülendi