Karacaköy mevki, 168 ada, 9 nolu parselde planı değişikliği

Karacaköy mevki, 168 ada, 9 nolu parselde yapılaşma koşulları Emsal: 1.00, Y. en çok: serbest’dir şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım (NİP- 9543,1) ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği (UİP- 9544,1), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince.02.2015-02/32 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/02/2015-09/03/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

09 Şubat 2015
409 kez görüntülendi