Celilkırı Mevkii, 153 ada, 7 parselde ilave imar planı

Celilkırı mevki, 153 ada, 7 nolu parselde; Plan müellifince hazırlanan teklif planda At çiftliği ve benzeri tesisler yapılabilmesi amacıyla 7 nolu parselin emsal: 0.10, y. en çok: 10.50 metre yapılaşma koşullarında “Spor Tesis Alanı” (binicilik tesisleri) olarak planlanması, 153 ada, 8, 9 ve 149 ada, 3 parsellerin bir kısmının da “Spor Tesis Alanı”na yol bağlantısının sağlanması amacıyla 12 metrelik yolda bırakılması şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım (NİP- 9500) ve 1/1000 İlave İmar planı (UİP- 9501), 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereğince 02.02.2015-02/30 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/02/2015-09/03/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

09 Şubat 2015
455 kez görüntülendi