Gülabibey Mahallesi, 271 ada, 17 nolu İmar planı revizyonu

Gülabibey Mahallesi, 271 ada, 17 nolu parselde; kentte yaşayan insanlarının ihtiyaçları doğrultusunda kamusal kullanıma daha fazla olanak sağlamak amacıyla çevre yapılaşmalara uygun olarak ayrık nizam 3 ve 5 kat konut alanları, emsal: 1.20 y. en çok: 12.50 metre yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” (8700 m²), özel eğitim alanı (7000 m²), ibadet yeri (4100 m²), park (6600 m²) alanlarının planlanması, plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım (NİP -7560,2) ve 1/1000 uygulama İmar planı revizyonu (UİP- 7562,2), 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereğince 02.02.2015-02/28 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/02/2015-09/03/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

09 Şubat 2015
164 kez görüntülendi