Gülabibey Mahallesi, 3776 ada, 1 parselde planı değişikliği

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ,Gülabibey Mahallesi, 3776 ada, 1 parselde; ve İl Özel idaresince yapılması planlanan proje kapsamında yüksekliğin artırılmasına için y.en çok: 9.50 metre yüksekliğin, y. en çok 11.50 metre olarak belirlenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği (UİP- 5782,3), 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereğince 02.02.2015-02/27 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/02/2015-09/03/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

09 Şubat 2015
206 kez görüntülendi