Gülabibey Mahallesi, 2128 ada, 2 nolu parselde İmar planı değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 2128 ada, 2 nolu parselin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü`ne tahsisli 6000 m² lik kısmının 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet binası olarak kullanılmak üzere “Resmi Kurum Alanı”; (Acil Çağrı merkezi Hizmet Binası) olarak plan müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği (UİP 7571,3), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.03.2015-03/48 BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/03/2015-06/04/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Mart 2015
249 kez görüntülendi