Ulukavak Mahallesi, 3745 adada plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 3745 ada 23 parsele komşu olan 22, 24, 39, 40, 41 ve 45 nolu parsellerin “Cami” alanı olarak plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım (NİP 5793,2) ve 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği (UİP 5794,2), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.03.2015-03/49 BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/03/2015-06/04/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Mart 2015
207 kez görüntülendi