Gülabibey Mahallesi, 2370 ada, 3 nolu parselde İmar planı değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 2370 ada, 3 nolu parselde, yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama İmar planı (UİP 7562,6) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.04.2015-04/60 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07/04/2015-07/05/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

07 Nisan 2015
191 kez görüntülendi