Gülabibey Mahallesi, 892 adada plan değişikliği.

Gülabibey mahallesi, 892 ada 407 nolu parselin doğusunda işaretli olan trafo alanı konut adasına dahil edilmesi ve 892 adanın güneyinde bulunan 363 ve 364 nolu kırıklı yapıda bulunan parsellerin cepheleri düz konuma getirilerek yapılaşma için yetersiz olan bina derinlikleri yapılaşmaya uygun hale getirilmesi ve plan notlarına:”Zemin katlarda ticaret yapılamaz”; hükmü getirilmesi şeklinde hazırlanan plan müellifince hazırlanan 1/5000 Nazım (NİP 7560,4) ve 1/1000 Uygulama İmar planı (UİP 7562,4), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.04.2015-04/61 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07/04/2015-07/05/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

07 Nisan 2015
167 kez görüntülendi