Karakeçili Mahallesi, 4400 ve 4401 adalarda plan değişikliği

Karakeçili Mahallesi 4400 ve 4401 adalarda plan müellifinde hazırlanan teklif planda, 4401 ada 3 ve 4 nolu parsellerin güneyinde yer alan yolun 12.00 metre olacak şekilde genişletildiği, 3 ve 4 parselin güney sınırına 11.00 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 5.00 metre olarak yeniden düzenlendiği ve “imar adaları için Taks ve Kaks hesabı brüt parsel üzerinden (Terkten önceki Alan üzerinden) hesaplanacaktır”; ve “4400- 4401 nolu adaların otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır.”; şeklinde plan notu getirildiği, ayrıca 4400 ada içerisinde ada ayırma çizgisinin yeniden düzenlendiğinden, Karakeçili Mahallesi 4400 ve 4401 adalar için plan müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 5800,2) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.05.2015-05/75 BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11/05/2015-11/06/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

11 Mayıs 2015
175 kez görüntülendi