Yavruturna Mahallesi, 201 ada, 88, 89 ve 90 nolu parsellerde plan değişikliği

201 ada 88, 89 ve 90 nolu parselin komşusu olan 201 ada 52 nolu parselde 84 envanter nolu tescilli yapının bulunduğu ve bu nedenle yapılaşmada Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden izin alınması gerektiğinden; Yavruturna Mahallesi 201 ada 88, 89 ve 90 nolu parsel plan müellifinde hazırlanan teklif planda Bitişik Nizam 5 kat yapılaşma koşullarına sahip “Ticaret Alanı”; olarak planlandığından, Yavruturna mahallesi 201 ada 88, 89 ve 90 nolu parselde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım (NİP 5783,2) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 9546,1) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.05.2015-05/76 BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11/05/2015-11/06/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

11 Mayıs 2015
223 kez görüntülendi