Deliler Köyü, 411-412-430-1241-1242-1244 ve 1245 nolu parsellerde plan değişikliği

Deliler Köyü, 411-412-430-1241-1242-1244 ve 1245 nolu parseller için hazırlanan plan değişikliği ile Emsal:1.00 Yençok: 9.50 yapılaşma koşullarında “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”; olarak planlanması ; Ayrıca “Bu plan onaylandığı tarihten önceki yapılarda çekme mesafesi şartı aranmayacak olup yeni yapılarda çekme mesafelerine uyulacaktır.”; plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 15667) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP 15668) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05/11/2015 tarih 11/159 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/11/2015-09/12/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

09 Kasım 2015
212 kez görüntülendi