Çomar Mahallesi, 153 ada 91 nolu parselde plan değişikliği

Çomar Mahallesi, 153 ada 91 nolu parsel için; Emsal:0.30, Yençok:6.50 metre, yapı yaklaşma mesafeleri çevreyolundan 10 metre, komşulardan ise 3`er metre yapılaşma koşulları çerçevesinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu”; olarak planlanması ; Plan notlarında ise “Planlama Alanı İçerisinde; Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik Hükümleri, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, İlgili Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır.”; ve “Söz Konusu Alanda Lpg Dolumu da Yapılabilir.”; plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 8325,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP 5784,5) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05/11/2015 tarih 11/160 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/11/2015-09/12/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

09 Kasım 2015
178 kez görüntülendi