Çomar Mahallesi, 146 ada 6, 47, 50, 51 nolu parsellerde plan değişikliği

Çomar Mahallesi, 146 ada 6, 47, 50, 51 nolu parseller ve yakın çevresi için; planlarda “Otopark”; olarak planlı kısım ve imar adasının doğusunda yer alan “Park”; olarak gösterilmiş olan yeşil bant kaldırılarak konut adasına dahil edilmesi;Konut adalarının ayrık nizam 2 kat, Taks: 0.20, Kaks: 0.40 olan yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmaması; plan notlarına “Son katın % 50` sini geçmemek kaydıyla teras kat yapılabilir.”; plan notu mesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 9549,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP 9550,6) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05/11/2015 tarih 11/162 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/11/2015-09/12/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

09 Kasım 2015
418 kez görüntülendi