Gülabibey Mahallesi, 441 ada 14 numaralı parselde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 441 ada 14 numaralı parsel için;Mevcut planlarda “Akaryakıt İstasyonu”; olarak planlı olan 441 ada 14 numaralı parselin yaklaşık 2440 metrekarelik kısmı “Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu”; olarak plana işaretlenerek , yapılaşma koşullarının E:0.30, Yençok: 6.50 metre olarak belirlenmesi; 40 metrelik yola cephe alan kısmından 25 metre, diğer cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılması; Geri kalan yaklaşık 2300 metrekarelik kısmı ise “Ticaret Alanı”; olarak belirlenerek yapılaşma koşulları ise E:0.50, Yençok: 7.50 metre olarak işaretlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 8329,12) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP 7571,16) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, 05/11/2015 tarih 11/163 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/11/2015-09/12/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

09 Kasım 2015
165 kez görüntülendi