Çepni Mahallesi, 352 ada, 178 parselde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 352 ada, 178 parselin güney batısının yaklaşık 3800 m² lik kısmı için Emsal:0.30, Yençok:6.50m yapılaşma koşullarında “Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-8329,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-7571,7) değişikliği, , 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/97sayılı BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
171 kez görüntülendi