Bahçelievler Mahallesi, 1272 ada, 1- 5- 7- 9 ve 10 nolu parsellerde plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 1272 ada, 1- 5- 7- 9 ve 10 nolu parsellerde Emsal:1. 50, TAKS:0.40, Yençok: 17.50 yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”; şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı (NİP-5777,2) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-5006,4) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/101 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
162 kez görüntülendi