Deliler Köyü, 1195 nolu parselde plan değişikliği

Deliler Köyü, 1195 nolu parselde ; Emsal: 1.00 Yençok:9.50 yapılaşma koşullarında “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”; şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-13679,1) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-13680,1) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/103 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
310 kez görüntülendi