İbrahimçayırı Mahallesi, 2598 nolu adanın doğusunda plan değişikliği

İbrahimçayırı Mahallesi, 2598 nolu adanın doğusunda bulunan yaklaşık 1828 m² lik alan için Emsal:1. 00, TAKS:0.40, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”; şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-11177,3) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-11176,3) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/104 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
162 kez görüntülendi