• Gülabibey Mahallesi, 2937 ada ve Yavruturna ve Tepecik Mahalleleri dahilinde kadastronun 11, 66 ve 81 nolu paftaları dahilinde kalan 70 hektarlık alanda plan değişikliği

•Gülabibey Mahallesi, 2937 ada ve Yavruturna ve Tepecik Mahalleleri dahilinde kadastronun 11, 66 ve 81 nolu paftaları dahilinde kalan 70 hektarlık alanda yapılaşma koşulları değiştirilmeden 684, 720, 806, 687, 688, 721, 807, 952, 953, 956, 689, 954, 779, 780, 781, 782, 841, 735, 958, 736, 738, 737, 739, 740, 741, 742, 743, 775, 774, 773, 808, 769, 770, 771, 772, 811, 877, 880, 875, 883, 886, 1280, 1281, 1283, 1284, 905, 1004, 1005, 1188, 1436, 1489, 2537 nolu yapı adaları için plan notlarına;”Yapılaşmaya konu parsele bitişik olarak ikiz nizama göre ruhsatlandırılmış yapı var ise söz konusu parsele ikiz nizam yapılaşma verilebilir.” Hükmünün eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP- 7562,7) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/109 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
182 kez görüntülendi