Ulukavak Mahallesi, 3308 ve 3309 nolu adalar arasında plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 3308 ve 3309 nolu adalar arasındaki 12 metrelik taşıt yolunun 10 metre olarak belirlenmesi, Çepni Mahallesi, 319 ve 2312 nolu adalar arasındaki 6 metrelik yolun güzergahının değiştirilmesi ve Yavruturna Mahallesi 471 nolu ada içerisindeki 6 metrelik yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar (NİP-5783,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-5782,4) değişikliği, , 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/110 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
176 kez görüntülendi