Ulukavak Mahallesi, 1753 ada, 3, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 1753 ada, 3, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde TAKS:0.35 KAKS: 1,75, 5 kat yapılaşma koşullarında “Konut Alanı”; şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-13689,1)ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-13690,1) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/111 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
192 kez görüntülendi