Çepni Mahallesi, 331 ada, 132 nolu parselde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 331 ada, 132 nolu parselin güney cephesindeki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye indirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-7571,10) değişikliği,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/112 sayılı BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
158 kez görüntülendi