• Ulukavak Mahallesi, 2667 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 2667 ada, 1 nolu parselin batı kısmında bulunan 7 metrelik yaya yolunun konut alanına dahil edilmesi, TAKS ve KAKS değerlerinde değişiklik yapılmadan TAKS:0.40 KAKS:2.00 Yençok:5 Kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak planlanması ve plan notlarına;

  1. Kot durumu ne olursa olsun yol cephesinden bodrumda dükkan deposuna araç girişi yapılabilir.
  2. Zemin katlar ticaret alanı olarak kullanılabilir, hükümlerinin eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-7573,2)ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-7574,2) değişikliği,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/113 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
168 kez görüntülendi