Çepni Mahallesi, 1296 ada, 40 nolu parselde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 1296 ada, 40 nolu parselin Emsal:3.00 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Ticaret Alanı”; olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar (NİP-8329,7) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-7571,12) değişikliği,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/115 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
164 kez görüntülendi