Çomar mevkii 117 ve 118 nolu kadastro paftaları dahilinde kalan ~62 hektarlık alan

Çorum İli, Ankara Samsun Karayolu güzergahı üzerinde,Çomar Mevkii , 117 ve 118 nolu kadastro paftaları dahilinde kalan ~62 hektarlık alan içerisinde; ~34 hektarlık kısım için E:1.00 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarına sahip “Üniversite Alanı”;, ~22 hektarlık kısım için “Orman Alanı”; , ~1 hektarlık kısımda “Elektrik Şebekesi Santral Alanı”;, ~0.15 hektarlık alanda “Trafo Alanı”;, ~0,4 hektarlık kısımda “Park Alanı”; kullanım kararı getirilmesi Mevcut İmar planlarında yer alan Üniversite Alanını ikiye bölen ve Samsun yolunu ile Çorum Barajı ve Kampus arasında ulaşımı sağlayan 12.00 metre genişliğindeki yolun teklif planda kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-13694,1) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-13696,1) değişikliği,,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/118 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
206 kez görüntülendi