55 milyonluk dev ihale yapıldı

Katı atık düzenli depolama projesinin inşaat ihalesi 18 Ağustos 2015 Salı günü yapıldı.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, katı atık projesinin inşaat yapım ihalesinin yapıldığını ifade ederek, ihaleye 4 firmanın katıldığını, Çorum Belediyesi`nden de temsilcilerin bulunduğu AB ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinden oluşan komisyonun ihalenin değerlendirmesine devam ettiğini belirtti.

Çorum Belediyesi’nin yatırım alanlarından biri de çevre temizliğine ait yatırımlar. Bunun için 6 yıldır çok önemli projelere imza atan Başkan Külcü,şehirlerin en fazla üzerinde çalıştıkları konulardan biri de temiz bir çevre oluşturmak olduğunu, belediye olarak yaptıkları yatırımlarda Çorum`un, temiz şehir özelliğimizi koruduğunuve bu özelliği daha ileri bir noktaya taşımak istediklerini ifade etti.

Çevre yatırımlarımız arasında rüzgar enerji projesi, atık pil ve atık yağ toplama projesi, çöp bidonların kaldırılarak yerine çöp konteynırlarının konması ve önemli caddelerimizde çöplerin yer altına alınması gibi yatırımları olduğunu söyleyen Başkan Külcü, Çorum Belediyesinin çevre temizliği kapsamında şehre kazandırdığı projelerin bazılarının diğer illerimiz tarafından örnek alındığını hatta yurt dışından bile, yer altı çöp konteynır sistemimizi incelemeye geldiklerini vurguladı.

Entegre tesislerle “Gaz,Elektrik ve Gübre” de üretecek

Çöplerin depolama ve rehabilite alanlarındaki metan gazını toplamak için gaz toplama sisteminin kurulacağını ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, daha sonra burada kurulacak entegre tesislerle gaz üretimi sonrasıelektrik üretimine de geçeceğiz. Ayrıca tesiste evsel ve bahçe atıklarından gübre üretebileceğini ifade etti.

Haşere oluşumu azalacak

Vahşi depolama bölgeleri haşerenin oluşma noktalarından biri olduğu için Katı Atık Projesi ile bununda önüne geçmiş olacağız. Düzenli depolama sistemi ile çöplerin üzeri kapatılacak ve haşere oluşumu böylece buralarda son bulacak. Depolama alanından sızan sular için arıtma tesisi yapılacak. Merkez ve ilçelerde yapılacak bu çalışma ile çevre, doğa ve yer altı suları korunmuş olacak dedi.

Katı atık tesisi ilçeler ile birlikte kullanılacak

Çorum Belediyeler Çevre Birliğine üye olan ilçe belediyeler bu proje ile vahşi depolamadan düzenli depolama sistemine geçecek diyen Başkan Külcü; “ayrıştırma sistemi ile çöpler ayrıştırılacak. Bu sayede çöplerin çevreye zararı engellenecek ve ekonomiye kazandırılmış olacak. Birliğe üye ilçelerdeki çöpler için Laçin, İskilip, Alaca ve Sungurlu ilçelerinde olmak üzere dört adet transfer istasyonu kurulacak,tırlar vasıtası ile çöpler merkeze taşınacak. Çorum merkezdeki ve ilçelerdeki mevcut vahşi çöp depolama alanları rehabilite edilerek kapatılacak. Çok küçük olan çöp sahaları da en yakın rehabilite edilmiş çöp sahasına taşınacak.”dedi.

2017`de Katı atık tesisine kavuşuyoruz

AB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çorum Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılacak olan Katı Atık Tesisi ve çöp toplama istasyonlarının, ihale dosyası komisyon tarafından değerlendirildikten sonra

Avrupa Birliği delegasyonuna gönderilecek. Kabul edilmesiyle birlikte bir an önce inşaat çalışmaları başlayacak. Ocak 2016 da inşaatın başlaması hedeflenirken, 2017 yılının sonunda tesisin faaliyete geçmesini planlıyoruz. Katı Atık Projesi’nin maliyeti 55 milyon TL’yi bulacak. Projenin inşaatı devam ederken ayrıca 5 milyon TL`lik makine ve ekipman ihalesi de yapılacak. Böylece toplam yatırım bedeli 60 milyon TL`yi bulacak.

04 Eylül 2015
174 kez görüntülendi