Yeniyol,Gülabibey mahallerinde trafo işaretlenmesi

• Gazipaşa İlköğretim Okulunun (Yeniyol Mahallesi 420 ada 22 parselin) batısında yer alan ve imar planlarında park işaretli kısımda, • İmar planlarında İlköğretim Okulu (Başöğretmen Atatürk İÖO) olarak işaretli olan Gülabibey Mahallesi 1207 ada 4 parsel üzerinde mevcutta yer alan trafonun bulunduğu konumda (parselin güneybatı köşesinde), • Ayarık Mahallesi 939 ada 1 parselin batısında yer alan imar planlarında park işaretli alan içerisinde, • İmar planlarında park işaretli olan Gülabibey Mahallesi 1232 ada 5 parsel içerisinde, • İmar planlarında park işaretli olan Gülabibey Mahallesi 1223 ada 18 parsel içerisinde, 1/1000 uygulama imar planlarında “Trafo Alanı” işaretlenmesine ilişkin, plan müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (UİP,9550,5), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/09/2015 tarih 09/122 sayılı BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/09/2015-09/10/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Eylül 2015
191 kez görüntülendi