Çepni Mahallesi, 331 nolu ada 113 ve 114 nolu parselde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 331 nolu ada 113 ve 114 nolu parseller için; İbadethane (Cami) ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanım kararları kaldırılıp bu alanlar “Sanayi Alanı”; olarak plana işaretlenmesi,Yapı yaklaşma sınırı da sanayi alanının çevre yoluna 15 metre olarak belirlenmesi ,yapılaşma koşulları Emsal: 0,75 Yençok: Serbest olacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 8329,8) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği (UİP 7571,13) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/09/2015 tarih 09/125 sayılı BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/09/2015-09/10/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Eylül 2015
210 kez görüntülendi