Gülabibey Mahallesi, 1078 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 1078 ada 1 numaralı parsel için;”Cami”; olarak planlı alanın bir kısmı Ayrık Nizam 5 kat, Taks:0.40, Kaks:2.00 yapılaşma koşullarında “Konut Alanı”; olarak, kalan kısım ise “Otopark”; Alanı olarak işaretlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 9547,3) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği (UİP 9548,3) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/09/2015 tarih 09/124 sayılı BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/09/2015-09/10/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Eylül 2015
183 kez görüntülendi