Tepecik Mahallesi, 1212 ada 10-11 nolu parseller ve çevresini kapsayan bölgede plan değişikliği

Tepecik Mahallesi, 1212 ada 10-11 nolu parseller ve çevresini kapsayan bölgede, hazırlanan ;

Tepecik Mahallesi, 1212 ada 10 nolu parselin bir kısmı Ayrık Nizam 4 Kat, Taks: 0.40, Kaks:1.60 yapılaşma koşullarında, “Konut Alanı”;, kalan kısım ise “Otopark”; olarak, Tepecik Mahallesi, 1212 ada11 nolu parsel ise E:1.00, Yençok: Serbest yapılaşma koşulları çerçevesinde “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”; olacak şekildeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 9547,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 9548,4) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/09/2015 tarih 09/131 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/09/2015-09/10/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Eylül 2015
161 kez görüntülendi