İbrahimçayırı Mahallesi, 2863 nolu adanın güneyinde plan değişikliği

İbrahimçayırı Mahallesi, 2863 nolu adanın güneyinde bulunan bölge için, hazırlanan ;

Mevcut planlarda “Park Alanı”; olarak planlı alanın bir kısmında (2863 adanın güneyinde ~2.500 m²`lik alan) “Cami Alanı”; olarak değiştirilmesi ; Ayrıca Cami Alanı`nın yapı yaklaşma mesafeleri kuzeyinden 5 metre diğer tüm cephelerinden ise 10 metre olacak şekilde planlanması şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 14667,1) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 14668,1) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/09/2015 tarih 09/132 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/09/2015-09/10/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Eylül 2015
207 kez görüntülendi