Çoraklık Mahallesi, 2006 ada 2 nolu parselde plan değişikliği

Çoraklık Mahallesi, 2006 ada 2 nolu parsel için, hazırlanan;

2006 ada 2 nolu parselin 24.50 metrelik yoldan cephe alan kısmının yaklaşık 1260 m² lik kısmın TAKS:0.40 KAKS:2.00 yapılaşma koşullarında Ayrık Nizam 5 katlı konut alanı, 728 m² lik kısmın ise Park Alanı olarak planlanması şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 5777,5) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 5006,7) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/09/2015 tarih 09/133 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/09/2015-09/10/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Eylül 2015
159 kez görüntülendi