Karaca Köyü, 161, 162, 163, 164, 165 ve 4211 nolu adalarda plan değişikliği

Karaca Köyü, 161, 162, 163, 164, 165 ve 4211 nolu adaların bulunduğu bölge için, hazırlanan;

• OSB kavşağı çevresindeki alanlar Emsal:0.75 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Sanayi Alanı”;, planlama sınırının kuzeyinde yer alan mevcut planda ise “Park”; olarak işaretli kısımlar ise “Otopark Alanı”; olarak planlanmıştır.

• Ayrıca plan notlarında; “Bölgede yapı yapılmadan önce BOTAŞ ve YEDAŞ` dan izin alınması gerekmektedir.”; plan notu getirilmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 8529,9) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 7571,14) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/09/2015 tarih 09/135 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/09/2015-09/10/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Eylül 2015
183 kez görüntülendi