Kadıkırı Köyü, 117 ada 7 nolu parsel

Kadıkırı Köyü, 117 ada 7 nolu parsel için:

Emsal: 1.00 Yençok: 9.50 metre yapılaşma koşullarında “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak planlanması;Yoldan 10 metre diğer cephelerden ise 5’er metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlenmesi;Plan notlarına “Bu plan onaylandığı tarihten önceki yapılarda çekme mesafeleri şartı aranmayacak olup yeni yapılarda çekme mesafelerine uyulacaktır.” Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP 16317) Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli (UİP 16316) Uygulama İmar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/12/2015 tarih 13/173 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10/12/2015-11/01/2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Aralık 2015
191 kez görüntülendi