Kadıkırı Köyü, 117 ada 61 nolu parsel ilave imar planı

Kadıkırı Köyü, 117 ada 61 nolu parsel için; Emsal: 1.00 Yençok: 9.50 yapılaşma koşullarında “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”; olarak planlanması;Karayolundan 25 metre diğer cephelerden ise 5`er metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlenmesi;Plan notlarına “Bu plan onaylandığı tarihten önceki yapılarda çekme mesafeleri şartı aranmayacak olup yeni yapılarda çekme mesafelerine uyulacaktır.”; Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP 16319) Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli (UİP 16318) Uygulama İmar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/12/2015 tarih 13/174 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10/12/2015-11/01/2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Aralık 2015
207 kez görüntülendi