İlice Mahallesi, 4246 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği

İlice Mahallesi, 4246 ada, 1 nolu parsel için;

“İlkokul Alanı”; olarak belirlenmesi;

Tüm cephelerden yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak işaretlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP 9549,5) Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli (UİP 9550,7) Uygulama İmar Planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/12/2015 tarih 13/179 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10/12/2015-11/01/2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Aralık 2015
255 kez görüntülendi