Çoraklık Mahallesi, 3596 ada, 1- 2- 3- 4 ve 5 nolu parsellerde plan değişikliği

Çoraklık Mahallesi, 3596 ada, 1- 2- 3- 4 ve 5 nolu parsellerde;

Plan fonksiyonunda değişiklik yapılmadan, Blok Nizam 5 kat olarak önerilmesi

Plan notlarına;

 Zemin kat ticaret alanı olarak kullanılacaktır.

 Üst katlarda emsal 1.60` ı geçemez.

 Üst katlarda emsali aşmamak koşuluyla sundurma yapılabilir. Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP: 5006,10) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.01.2016 tarih 01/08 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 04.01.2016-04.02.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

04 Ocak 2016
159 kez görüntülendi