Altınbaş Köyü, 105 ada 7 nolu parseldeimar planı

Altınbaş Köyü, 105 ada 7 nolu parsel için ;

Emsal:1.00 Yençok:9.50 yapılaşma koşullarında “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”; olarak planlanması

Yoldan 25 metre diğer cephelerden ise 5`er metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlenmesi

Plan notlarına “Bu plan onaylandığı tarihten önceki yapılarda çekme mesafeleri şartı aranmayacak olup yeni yapılarda çekme mesafelerine uyulacaktır.”; Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar (NİP: 16682) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP: 16683), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.01.2016 tarih 01/09 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 04.01.2016-04.02.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

04 Ocak 2016
329 kez görüntülendi