Bahçelievler Mahallesi, 171 ada 5 nolu parsel ve çevresi için

Bahçelievler Mahallesi, 171 ada 5 nolu parsel ve çevresi için;

• 25.00 metrelik yolun formunda değişiklik yapılarak kısmen güneybatı yönüne kaydırılması

• 25.00 metrelik yolun kuzeydoğu kısmında yer alan ve mevcut planlarda park olarak işaretli kısım Emsal: 1.00, Yençok: 2 kat, kuzey cephesinde yapı yaklaşma mesafesi 15 metre batı cephede 10 metre güney ve doğu cephede 5 metre yapılaşma koşullarında “Ticaret Alanı”; olarak planlanması

• 25.00 metrelik yolun güneybatı yönünde kalan kısım için ise Spor Alanı kullanım kararında değişiklik yapılmaması Plan notlarına: Ticaret alanında asma kat yapılabilir. Asma kat emsale ve saçak seviyesine dahil değildir. şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 16688,1) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP:16689,1) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.01.2016 tarih 01/14 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 04.01.2016-04.02.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

04 Ocak 2016
326 kez görüntülendi