Ulukavak Mahallesi, 1174 nolu ada’nın doğu kısmı

Ulukavak Mahallesi, 1174 nolu ada`nın doğu kısmı için;

• Zeminde 75,98×14.60 boyutlarında blok kütle işaretlenmesi,

• 15 metrelik yoldan 5 metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlenmesi,

• Plan fonksiyonunda değişiklik yapılmadan, Blok Nizam 5 kat olarak önerilmesi

Plan notlarına;

 Zemin kat ticaret alanı olarak kullanılacaktır.

 Üst katlarda emsal 1.60`ı geçemez.

 Üst katlarda emsali aşmamak koşuluyla sundurma yapılabilir. Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP: 5794,5) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.01.2016 tarih 01/13 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 04.01.2016-04.02.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

04 Ocak 2016
158 kez görüntülendi