Çepni Mahallesi, 331 ada, 20- 21- 38 ve 118 nolu parsellerde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 331 ada, 20- 21- 38 ve 118 nolu parseller için;

• 331 ada 38 nolu parselin güneyine 25 metrelik taşıt yolu işaretlenmesi

• Plan teklifi ile işaretlenen 25 metrelik yolun kuzey kısmının Emsal:0.75, Yençok : Serbest yapılaşma koşullarına sahip Ticaret Alanı olarak işaretlenmesi

• 50 metrelik çevre yolundan 25 metre diğer cephelerden ise 10 metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar (NİP: 8329,14) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP: 7571,18) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.01.2016 tarih 01/11sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 04.01.2016-04.02.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

04 Ocak 2016
194 kez görüntülendi