Çoraklık Mahallesi, 3595 ada, 8 nolu parselde plan değişikliği.

Çoraklık Mahallesi, 3595 ada, 8 nolu parsel için;

Parsele “Ticaret Alanı (Düğün Salonu)”; kullanım kararı getirilmesi ve Taks: 0.40, Emsal:1.20, Yençok: 11.50 metre, yapı yaklaşma mesafeleri ise her cepheden 5` er metre olacak şekilde yapılaşma koşulları önerilmesi

Plan notlarına ise;

Normal katın % 50`sini geçmeyecek kadar teras yapılabilir.

Otopark ihtiyacı parsel içinde karşılanacak olup otoparkın giriş ve çıkışları parselin doğu cephesinde yer alan 7.00 metrelik yoldan sağlanacak olup tesviye şartı aranmayacaktır. Şeklinde plan notu eklenmesi

şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP: 5006,11) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 5777,8) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.02.2016 tarih 02/23 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.02.2016-08.03.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

08 Şubat 2016
185 kez görüntülendi