Belediyemiz, yeni su laboratuvarı ve SCADA Merkezi kuruyor

Belediyemiz içmesuyu arıtma tesisinin içerisinde yer alan su laboratuarına ilave olarak yeni su laboratuarı veSCADA(uzaktan kontrol ve gözleme sistemi)merkezi inşaat çalışmalarına başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum Belediyesi’nin şehrin su ihtiyacını karşılamak için büyük projeleri hayata geçirdiğini, suyun kalitesi ve güvenilirliğini artırmak için de modernçalışmalar yaptığını söyledi. Bahabeyiçmesuyu arıtma tesisinde 500 m2alan üzerine 2 katlı bir laboratuar binası ve SCADAmerkezi yapımı için çalışmalara başladıklarını söyleyen Alper Zahir, “İnşa edeceğimiz laboratuarda kimyasal ve biyolojik analizler yapabileceğimiz gibi içme suyu arıtma tesislerinden, baraj ve kaynaklardan numuneler alıp, bu numunelerin laboratuarda analizlerini yapacağız. Laboratuvarda yapılan analizler daha sık aralıklarla yapılacak ve yeni alınan cihazlarımızla her türlü analiz gerçekleştirilecek.

SCADA Merkezi kuruyor

SCADA Merkezimizde su depoları,pompa istasyonları ve hatlarımızdaki suyumuzun izleme ve uzaktan kontrolü sağlanacak diyen Zahir,”SCADA sistemi ile şehirde bulunan su depolarına takılan cihazlarla depoların doluluk oranlarını ve taşma durumları kontrol edeceğiz. Dağıtım ve su otomasyonu ile şebekenin uzaktan izlenmesinin yanında şebekenin hızlı ve etkin bir şekilde kontrolü sağlanacak. Ayrıca sistemin bilgilerini arşivlemek de mümkün. Bu sayede ekonomik işletme yönetimi desağlayacağız”; dedi.

Zahir, SCADA sisteminin kurulmasıylakayıp kaçak önleme altyapısının oluşturulacağını, depolardaki klor miktarıanalizlerinin anlık yapılacağını, Belediye’nin bölgeler bazında birim su maliyetlerini ortaya çıkararak, bakım maliyetlerinin düşürülerek, depoların online izlenmesi ile personel giderininazalacağını söyledi.

23 Şubat 2016
496 kez görüntülendi