Çepni Mahallesi, 4184 ada, 11 nolu parselde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4184 ada, 11 nolu parsel için;

Kullanım kararı “Ticaret Alanı (Özel Öğrenci Yurdu)” olarak değiştirilmesi,

Yapılaşma koşulları E:1.20 Yençok: 3 kat olarak belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 8329,17) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP: 7571,21) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.03.2016 tarih 03/37 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.03.2016-08.04.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

08 Mart 2016
177 kez görüntülendi